UKS Matsubara Judo Juku

JUDO ( 柔 道 )

Jigoro Kano (twórca judo), stworzył system wartości, metodę wychowania, sztukę samoobrony i nowoczesny sport. Za cel przewodni twórca obrał doskonalenie „samego siebie”, co miało być uzyskiwane przez systematyczne ćwiczenia. Judo jest sportem walki, opierającym się na rzutach i chwytach. Zabronione są tu uderzenia, kopnięcia, oraz techniki które są niebezpieczne dla zdrowie i życia. Judo przyczynia się do harmonijnego rozwoju, przekonuje że nie liczy się głównie siła i masa ciała, ale szybkość i zręczność. Dla dzieci i młodzieży jest systemem wychowania fizycznego, sportem, który przygotowuje do życia codziennego.

Składki członkowskie

Składki członkowskie można opłacać przelewem na konto klubowe

mBank 59 1140 2004 0000 3502 8195 6619

W tytule wpłaty należy napisać: składki za Imię i nazwisko zawodnika/czki, klasa, miesiąc;  np. - Składki za Jan Kowalski, 5 klasa, październik prosimy o dokładnie takie tytułowanie przelewów